Mittrix Oy, valmistaa ja markkinoi energianmittaus laitteita ja järjestelmiä. Kokonaisvaltaisella järjestelmällä hallitaan kiinteistön energian käyttöä tehokkaasti. Järjestelmäratkaisumme palvelevat kiinteistöjen muuntojoustavuutta. Muutokset ja laajennukset on helppo toteuttaa. Järjestelmä elää kiinteistön mukana ja energia on aina rekisteröitävissä.

Mittrix Oy - edelläkäyvää suomalaista tekniikkaa energian mittaukseen ja hallintaan.

Tuotteiden valmistus

Tuotanto sijaitsee yrityksen toimipaikalla Valkeakoskella. Korkea tuotannon automaatio sekä kehittyneet tuotekohtaiset testausprosessit varmistavat tuotteiden korkean laadun.

Tuotekehitys

Yrityksen oma tuotekehitys takaa vahvan tietotaidon alan tuotteista. Asiakkaalla on aina käytettävissä paras mahdollinen osaaminen ja tuotetietous.

Kotimaisuus

Oma tuotantolinja, kalibrointi ja koestuslaitteet. Kotimaista tuotesuunnittelua, yhtiö on vahvasti kotimainen toimija.

Toiminnot

Mittrix vahva- ja kokonaisvaltainen asiantuntija energianmittaussektorilla.

 • Tuotekehitys ja valmistus
 • Myynti ja markkinointi
 • Käyttöönotot ja käytönopastus
 • Etävalvonnat, raportointipalvelut
 • Alan asiantuntija, kotimainen osaaja
 • Sähköpätevyys ja sähkötyöt, Tukes 219549-001

Valmitus, testaus, tuotekehitys

SMD-tuotantolinja, standardien mukaiset EMC-koestuslaitteet oma mittauslaboratoria, alansa huippua edustavat kalibrointilaitteet.

kWh mittari kalibrointi ja standardit

Kalibrointilaitteisto kaikille tarkkuusluokille ja voimassaoleville kWh-mittari standardeille.

 • SFS-EN 62053-11:2003, (IEC 62053-11. Ed 1.0 (2003-01)), (classes 0,5, 1 and 2).
 • SFS-EN 50470:2006 (class indexes A, B and C)
 • SFS-EN 62053-22:2003, (IEC 62053-22 Ed 1.0 (2003-01)). (classes 0,2 S and 0,5 S).
 • SFS-EN 61036, (IEC 61036 (1996-09)). (classes 1 and 2)
 • SFS-EN 62053-21:2003, (IEC 62053-21 Ed 1.0 (2003-01)). (classes 1 and 2).
 • SFS-EN 50470-1:2006 Part 1: (class indexes A, B and C)
 • SFS-EN 50470-3:2006 Part 3: (class indexes A, B and C)
 • SFS-EN 60687, (IEC 60687 (1992-06)). (classes 0,2 S and 0,5 S)
 • SFS-EN 62053-22:2003, (IEC 62053-22 Ed 1.0 (2003-01)). (classes 0,2 S and 0,5 S).
 • SFS-EN 50470-1:2006 Part 1:(class indexes A, B and C)
 • SFS-EN 50470-3:2006 Part 3:(class indexes A, B and C)

Käytännön ratkaisut

Vankka kokemus järjestelmätoimittajana. Tehokkaat Mittausratkaisut niin pieniin kuin mittaviinkin mittaustarpeisiin. Laaja tuotevalikoima yksittäisistä mittareista- ja terminaaleista järjestelmätuotteisiin.

Kokonaisvaltainen toimija

Mittrix; Innovatiivisuus, laatu ja osaaminen sijoitus, joka tuottaa pitkälle tulevaisuuteen.

Ratkaisut

Energianmittausjärjestelmät

Energianmittausjärjestelmät ovat Mittrix Oy:n erikoisosaamisen alue.

Lähtökohtanamme on yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunnitella optimaalinen ja tehokas mittausratkaisu juuri asiakkaan tarpeeseen.

Kaikki Mittrix Oy:n valmistamat laitteet ja järjestelmät voidaan sulauttaa toisiinsa ja liittää samaan ohjelmisto kokonaisuuteen.

Mittausratkaisut kiinteistöille

joustavuutta mittauksiin

 • Energian raportointipalvelut asiantuntemuksella
 • Energiankäytön seuranta
 • Sähkön laatutiedot
 • Tehokkuutta tilojen hallintaan
 • Vapaat mittausryhmät

Kiinteistösektorin järjestelmät ja palvelut:

 • * Optimoituja- ja integroituja ratkaisuja kiinteistöjen sisäisiin mittauksiin
 • * Monipistemittarit, hajautetut monipistemittaukset
 • * Kaukolämmön- ja vesimittausten siirto tuntienergiatiedoksi
 • * Saneerauskohteisiin vähän tilaa vievät mittausratkaisut
 • * Mittausten kaukoluenta, tietojen raportointi ja jatkojalostus
 • * mittaustietojen siirtotiet: TCP/IP, Mobiilidata, Kiinteäkaapeli (4km)
 • * Sähkölaskutus, energiaraportointi, sähkönlaatu, tietojen siirrot muihin järjestelmiin

Energian säästöjä teollisuudelle !

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja, yksittäisistä mittalaitteista, mittausjärjestelmiin.

järkevästi toteutetetulla energianmittauksella saavutetaan:

 • säästöä energiankäyttöön
 • tehokkuutta sähkölaskutukseen ja taseeseen
 • vähemmän seisokkeja, henkilöresurssisäästöjä
 • säästöjä kunnossapitoon

MX®kWh -mittaroinnin joustavuutta ja monipuolisuutta.

* paikallisohjelmoitavuus: pulssinpituudet, mittamuuntajakertoimet, pulssienenergiasisällöt

* soveltuu suoraan nollattomiin kohteisiin

* kytkettävyyden helppous: selkeät kytkentäkuvat, suojatut liitinkanavat

* potentiaalivapaat pulssikoskettimet, reed-releet

* kenttäväyläratkaisut, kuitu, TCP/IP, varmuutta energiatiedonsiirtoon

MX® PowerWise Axon

 • * Mittrixin kehittämä monipuolinen mittausjärjestelmä, jolla teollisuus kykenee kokonaisvaltaiseen energianmittaukseen.
 • * Järjestelmän avulla asiakas kykenee seuraamaan energiansa käyttöä kojeistokohtaisesti.
 • * MX PowerWise luo kustannustehokkuutta energian käytön optimoinnilla.
 • * Hyvät työkalut energian käytön seurantaan, hallintaan, analysointiin ja käytönvertailuun.
 • * Realiaikainen ja jatkuva tiedonkeruu mahdollistaa aukottoman seurannan.
 • * Nopea havahtuminen tehojen ja kuormien liikkeisiin.
 • * Tarkka seuranta jännitetasoista harmonisiin yliaaltoihin

Ympäristökriteerit toiminnassamme:

 • Valmistusprosessien raaka-aineiden ja jätteiden vähentäminen sekä lajittelun ja kierrättämisen lisääminen suhteessa toiminnan laajuuteen.
 • Ympäristön viihtyisyyden huomioon ottaminen.
 • Teknologian suuntaaminen tuotteisiin ja palveluihin, jotka kykenevät hyödyntämään jo käytössä olevaa kalustoa.
 • Kattavan mittausinformaation suosiminen järjestelmissä mitattujen suureiden laatutekijöiden selvittämiseksi.
 • Järjestelmänkehityksessä painottaminen energian säästö ja ohjausmahdollisuuksiin.