MX® Axon

Axon monipuolinen mittausohjelmisto energiatiedon tehokkaaseen hallintaan

Axon on ohjelmistokokonaisuus, joka pitää sisällään kaikki tarvittavat komponentit datan keräämiseen kenttälaitteilta (mittarit ja mittauspäätteet). Tietokantapohjaisena ohjelmisto pystyy käsittelemään suuria tietomääriä.

Ohjelmistossa on monipuoliset raportointi työkalut energian- sähkönlaadun ja energialaskutukseen.

TCP/IP hajautettuna ohjelmistona mittausdataa on mahdollista käsitellä internetin kautta mistä tahansa missä internet on käytettävissä ja datayhteydet olemassa.

Ominaisuudet

  • – TCP/IP hajautettu, valmiit sovellusohjelmat datansiirtoon
  • – Tietokantapohjainen järjestelmä
  • – Monipuoliset raportoinnit energian käytön- ja laskutuksen ja sähkönlaadun hallintaan
  • – Asiakaskohtainen käyttöliittymä
  • – Tuki mittaustietojen siirtoon muihin järjestelmiin
  • – lokitiedot ja monipuoliset jälleenannot
  • – Huomattava määrä muita ohjattavuuteen ja käytettävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia
  • – Jatkuvasti kehittyvä ohjelmistokokonaisuus