MXSMPD-8 mittausyksikkö

MXSMPD-8 mittausyksiköiden avulla saadaan rakennettua hajautettu
monipistemittausjärjestelmä. Mittausyksiköiden avulla mittarointi voidaan perustaa ilman mittaristikoita tai din-kiskoja mittaussulakkeineen. MXSMPD-8 yksiköt kytketään niiden väylän kautta MXDPK-64 mittauspäätteeseen.

-1..8 erillistä kWh-impulssi-mittausta
-Riviliitin kytkentä MXI-1 pienoisvirtamuuntajien toisiojohtimille
-MX-Dictor tiedonsiirtoväylä MXDPK-64 mittauspääte kytkentään