Energianmittaus järjestelmät

Mittausten kaukoluenta ja energiatiedonsiirto

Kaukoluennan välityksellä energiatieto saadaan hyötykäyttöön helpommin ja nopeammin. Kun energiamittarit ja mittauskeskukset liitetään kaukoluentaan syntyy mittausjärjestelmä. Mittausjärjestelmä voi koostua yhden kiinteistön mittauksista tai useiden käyttökohteiden keskitetyistä ratkaisuista. Mittalaitteidemme modulaarinen rakenne ja yhteensopivuus mahdollistaa kustannustehokkaiden kokonaisuuksien rakentamisen.

Mittausjärjestelmä esimerkkejä:

 • Yhden kiinteistön (hotellit, kauppakeskukset, yritystalot) sisäinen energianhallinta- ja laskutusjärjestelmä
 • Useiden erillään sijaitsevien kiinteistöjen (kiinteistöyhtiöt, kauppaketjut, asumisomistusyhtiöt) keskitetty energiatiedon mittaus- ja hallintajärjestelmä
 • Teollisuuslaitoksen / laitoksien (suurteollisuuden eri alueet) keskitetyt energian- ja sähkönlaadunmittausjärjestelmät
 • Pk-sektorin osasto- tai konekohtaiset mittausratkaisut energianseurantaan, hallintaan ja optimointiin
 • Energiayhtiön jakeluverkon-ja sähköasemien energianseuranta- ja sähkönlaadunmittausjärjestelmä
 • Energiayhtiöiden pien- ja suurkuluttajien tuntienergianmittausjärjestelmä

Järjestelmäratkaisuja:

 • Monipistemittausjärjestelmät: Keskitetyt MXSMP-mittauskeskukset. Monipistemittarin avulla saadaan suuri määrä mittauksia keskitetysti hallitua ja kaukoluettua
 • Hajautettu monipistemittaus: Väyläpohjaisten mittausyksiköiden ja pulssinvälittäjien avulla voidaan muodostaa hajautettu kaukoluettava mittauskokonaisuus. Tehokas ratkaisu hajallaan olevien mittausten hallintaan.
 • Väyläpohjaisten erillisten mittareiden muodostama mittauskokonaisuus. MXDMB din-rail mittareista muodostettu mittariverkko, jonka väylät päätetään kaukoluettavaksi PC:lle. Monisuuremittaus.
 • TCP/IP luentaiset mittauspääteratkaisut. Hajallaan olevien erilliskohteiden keskitetty hallinta
 • Mekaanisia ratkaisut: Ristikko asenteiset, din-rail asenteiset, mittausyksiköt ja monipistemittauskeskukset