Sähkönlaadun mittaus

Energianmittausjärjestelmät kykenevät tuottamaan kattavaa tietoa käyttökohteen sähkönlaadusta.

-Laatusuureiden mittaus
-Mittaustietojen analysointi
-Raja-arvo perusteinen ohjaus

Sähkönlaadunmittaus (Luokka A), EN50160, MX Axon mittausjärjestelmä.
Huippuluokan sähkönlaadun mittausta luokassa A. Kattava sähkönlaatuparametrien seuranta.
EN 50160 -standardin mukainen mittaus. Jännitehäiriöit, taajuuden poikkeamat
virranmuutokset, PQ-analyysi, välkyntä, harmoniset ja epäharmooniset yliaallot ym.

 • MXPowerWice Axon sähkönlaadun mittausyksikkö
 • Jännitekomponenttien seuranta IEC/EN 61000-4-30 mukaisesti.
 • Parametrien tallennus analysoitavaksi EN 50160 mukaisesti.
 • Luokan A mittalaite
 • Jännitteen välkyntä (Plt, Pst)
 • Jännitteen ja virran THD
 • Yliaallot harmooniset#50
 • Jännitteen balanssi, nopeat vaihtelut
 • kuorman symmetria komponentit
 • Neljä virta mittausta
 • Datan siirtoprotokollat HTTP, HTTPS, FTP, Modbus RTU/TCP
 • Energianseuranta